Tema Järnet

 

Bergslagsmässan för släkt och hembygdsforskare

Masugnen i Lindesberg lördagen den 9 mars 2013   Entré 40 kr.

10.00 - 16.00  Första föreläsningen börjar kl. 11.00

 

Linde och Nora Släktforskare arbetar ofta gemensamt för, att

tillvarata våra medlemmars intresse, för  bygdeforskning släkt-, folklivs- och

samt med kursverksamheter och föredrag. Vi vill även, genom att

inbjuda andra aktörer inom släkt- och bygdeforskning, öka intresset för bygden

och dess invånare i svunnen tid. Då vi bor i Bergslagsbygd, vill vi via högt 

kvalificerade föredragshållare, öka intresse och kunskap om bergshantering

i äldre tider.

Lotter kommer att säljas under mässan!

Lotteri nr.1: Första pris ett års abonnemang på Arkiv Digital

Småvinster: CD skivor ock böcker från släktforskarförbundet

Lotteri nr.2: Förstapris ett års abonnemang på Ancestry

Småvinster: CD skivor och böcker från släktforskarförbundet

Lotteri nr.3 På entrébiljetten: Begravda i sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tandblekningstest